Mahjong MCR
fullimg
Now loading...

MCR Mahjong là gì

MCR Mahjong, còn được biết đến như Mahjong Competition Rules. Đó là quy tắc khó khăn nhất trong Mahjong Trung Quốc, ví dụ như, nó có 81 tay điểm. Ai có thể nhớ được? 😱

Nhưng may mắn thay bạn đã đến đúng nơi, mahjongo.com là nơi tốt nhất để chơi Mahjong MCR trực tuyến. 🤗

Làm thế nào để chơi

Chúng tôi cung cấp một hướng dẫn đơn giản cho người mới để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng. Chúng tôi cũng đã biên soạn các hướng dẫn chi tiết cho 81 tay điểm để bạn tham khảo. 😎

Quên đi về các quy tắc khó khăn và việc nhớ bảng quy tắc, chỉ cần bắt đầu chơi. Bạn sẽ tìm ra rằng Mahjong MCR thực sự rất đơn giản. 🎉

Muốn kết nối với chúng tôi? Thamel gia nhập Cộng đồng Discord. 🥳